Точки на възпламеняване на дизеловото гориво и бензина

Точката на възпламеняване е температурата, при която запалимата течност е в състояние да се запали или се изпарява. Колкото по-ниска е тя, толкова по-лесно е горивото да се възпламени при наличие на източник на запалване. По-високата точка на възпламеняване означава, че течността е по-безопасна. Въпреки че и бензинът и дизеловото гориво са запалими, техните точки на възпламеняване са различни и заедно със специалистите в търговията с дизелово гориво от Дизелор ще ви запознаем с тези разлики.

Точка на възпламеняване на бензина

Точката на възпламеняване на бензина е около 250 ° C. В зависимост от състава на горивото и други условия, тази стойност може да варира леко. Но това гориво е сравнително леснозапалимо, в сравнение с другите горива. Ето защо бензинът се използва за захранване на превозни средства от десетилетия.

Точка на възпламеняване на дизеловото гориво

Точката на възпламеняване на дизела може да варира в зависимост от типа му. Най-често срещаният вид, известен като # 2, има точка на възпламеняване малко над 300 ° C. Важно е да запомните, че това число може да се променя за всяко гориво, в зависимост от въздуха и налягането около течността.

Как влияе двигателят на запалването на горивото?

Концепцията за начина на работа на горивата в двигателите е сравнително сходна, без значение на типа двигател. Горивата се запалват в горивната камера, което води до движение нагоре в буталата на двигателя. Това премества коляновия вал и упражнява сила върху колелата, за да се движат.

Разликата между бензин и дизелово гориво е в начина на запалването им. Бензинът изисква свещ като източник на запалване, а дизеловите двигатели използват топлина от компресия вместо искра, за да запалят горивото.

Безопасност

Всеки, който работи в нефтената и газовата индустрия, трябва да следи за безопасността по всяко време. Познаването на точките на възпламеняване на бензина и дизеловото гориво, както и как тези течности се запалват, е от изключително значение.