брани MASS

За добри и качествени добиви изберете надежден инвентар от MASS

При извършването на разнообразни обработки на почвата земеделските стопани прилагат разнообразни техники и използват редица машини и инвентар, с които да постигнат висока ефективност. Има такъв прикачен инвентар, който има специално отношение не само за разрохкването на почвата, но също така и за много други мероприятия, които също имат главно отношение върху постигане повишаване на плодородието и респективно върху качеството на посевите. В днешната публикация ще представим дисковите брани MASS – инвентар, който има утвърдени позиции сред българските фермери и наистина предоставя доста добри възможности за развитието на европейско, конкурентно земеделие.дискови брани

Както във всяка друга дейност и тук при отглеждането на различни култури има правила, които е препоръчително и дори задължително да се спазват. Това гарантира на стопаните една ползотворна работа както и прекрасни производствени резултати. А главната причина да се спазват агротехническите планове е именно в това да се подобри количеството и качеството на реколтата с ниски производствени разходи и рентабилно използване на дискови и брани и техника.  Като лидер в производството на надеждни и качествени дискови брани MASS предлага една изключителна възможност за производителите на земеделска продукция. Освен, че прикачния инвентар е с широка приложимост в зависимост от нуждите на стопанството то се оказва и една благоприятна инвестиция, тъй като с една дискова брана всъщност се извършват няколко вида обработки. Както знаете след дълбоката оран, която се извършва след прибирането на реколтата са необходими и други действия. Това са дисковането, което има за цел да подравни и разбие големи буци пръст. Това от своя страна има отношение към настъпващите ерозивни процеси и за да се избегне това е важно фермерите да използват дисковите брани с цел запазване на основните и съществени хранителни съставки в почвения слой.

Дисковите брани MASS са един изключително важен ресурс, който подпомага работата на земеделските стопани. Както знаете за да се повишат добивите в агротехническите дневници има предвидено торене и пръскане. Равномерното разнасяне на торовете из цялото поле изисква доста работа, но ако използвате техниката за торене едновременно с прилагането на дисковите брани то със сигурност ще постигнете не просто рентабилност, но и ефективност при подобряването и защитата на земния слой от вредители и плевелна растителност.

От MASS предлагат разнообразни варианти на дисковите брани. В зависимост от общата характеристика на почвата в съответните райони както и размера на полето, което обработвате, вида на културите и други специфики имате богата гама от варианти, които да отговорят на вашите производствени мощности. А най-доброто решение за българските фермери са именно дисковите брани с марка MASS.