Горивото за земеделие – най-добрият избор за селскостопански и тежкотоварни машини

Червеният дизел е всъщност стандартно дизелово гориво, което в миналото е било боядисвано в червено и е било предназначено за тежкотоварни машини или превозни средства, селскостопански машини и отопление. Именно заради приликата му със стандартния дизел се добавя червено багрило, за да се разграничават. Червеният дизел също се облага с данък, но е бил по-нисък. Незаконно е било използването на това гориво от леки автомобили и в други неодобрени приложения. От 1.01. 2016 година този вид горива вече не се облага с по-нисък данък и поради това вече не е задължително да се добавя червено багрило. Днес то е познато като дизелово гориво за земеделие и отопление.

Ползите от използването на гориво за земеделие

То е много по-евтино от другите горива, предимно защото се облага с данък и се регулира по различен начин, което намалява разходите. Поради това е идеален за големи и тежки машини, които консумират големи количества гориво. Това гориво генерира повече топлина от стандартния бензин, което го прави идеален за тежки машини, които се нуждаят от много топлина за стартиране. Освен това горивото също позволява на това оборудване да продължи да работи дори в студено време. Гориво за земеделие често се използва в селскостопанския сектор от трактори, генератори, булдозери и други машини, които изискват големи количества топлина. Използва се и при моторни кормилни кранове, багери и други видове строителна техника, изискващи големи количества мощност, които други видове горива не могат да осигурят. Този вид гориво се предлага в изобилие и лесно се доставя. Ако имате нужда просто потърсете лицензиран доставчик на гориво за земеделие като Горрел, който може да ви достави до желания адрес или можете да го вземете вие на място с вашето оборудване.

Внимавайте, когато използвате  гориво за земеделие

Както вече казахме, червеното дизелово гориво е предназначено само за отопление и тежки машини. Това също означава, че трябва да бъдете предпазливи и трябва да го използвате по предназначение, безопасно и да спазвате всички предупреждения и инструкции, за да избегнете риск от пожар.

Ако се налага да превозвате дизелово гориво за земеделие трябва да внимавате и да спазвате всички транспортни кодове, за да избегнете инциденти. И накрая, купувайте само дизел за земеделие от оторизиран доставчик. Някои търговци измамници ще боядисват бензин в червено и ще го продават на нищо неподозиращи потребители.