За търговските взаимоотношения между компаниите

Междуфирмените взаимоотношения могат да бъдат много разнообразни като естество и да включват доста различни дейности. Ако визираме търговията и нейните аспекти, можем да изброим няколко вида, като от особена важност са вносът и износът (импорт и експорт).

Търговията на едро, независимо от това дали сме износител, или вносител на определи стоки, е интересна стопанска дейност, която е и изключително обширна материя. Днес ще се позанимаем именно с нея и по-специално с това как точно си взаимодействат фирмите, когато става въпрос за този вид търговски взаимоотношения.

Ако сте производител на определени стоки, вие се явявате търговец на едро и сте от национално, или местно значение. В зависимост от това с какви фирми имате търговски взаимоотношения (местни, или чуждестранни), се определя и вида на вашия принос и търговията, която извършвате.

Нека кажем, че изнасяте за чужбина. В този случай, вие като производител и износител имате търговски отношение не само с бенефициентите, а и с много други фирми-контрагенти, които по някакъв начин съдействат за целия производствен процес: фирми доставчици на суровини, експедиране на готовото производство до фирмата получател, банкови операции и др. Всички тези участници в процеса са от изключителна важност и дори само един от тях да липсва, износът не би могъл да се случи.

Например, фирмите занимаващи се с логистика са много важна част за износа, който производителят прави. Търговските взаимоотношения помежду им трябва да са коректни и надеждни. В противен случай, доставките биха могли да бъдт възпрепятствани, а наред с това и успешния бизнес, към който и двете фирми се стремят да правят!

Всичко това, което описахме по-горе е само една малка част от цялата дейност, която производителят би могъл да упражнява. Всяка една фирма, с която износителят има определени търговски отношения е важна и от значение. Без която и да е от тях, всеки един търговец (не само производител) няма да е в състояние да постигне желаните цели.