патент

Какви права ви дава регистрирането на изобретение с Европейски патент?

Много хора, които изобретяват разни неща не са въобще наясно как да защитят труда си. Така в даден момент се оказва, че познат или псевдо приятел се възползва от това незнание и решава да се облагодетелства от чуждата интелектуална собственост. При положение, че не сте защитили правото върху собственото си произведение то не е необичайно някой друг да го присъди на себе си. Дори в световната история са известни такива случаи и то за изобретения с високотехнологична насоченост. Независимо от това какъв тип е изобретението ви за да приложите оптимални мерки за защита ви съветваме да регистрирате европейски патент такси, които не са прекалено високи. Какво представлява този патент и как да извършите регистрацията ще споделим в днешната тема.

Защо регистрация в Европейското патентно ведомство?

Използването на единна система за регистриране на изобретения, търговски мерки и друг тип интелектуална собственост е особено приоритетно за създателите. На практика те могат да заявят териториална защита на творбите си не само на територията на страната ни, но и във всички държави, които членуват в общността. Обхвата е доста по-мащабен и това гарантира, че изобретението е защитено и само по изрично сключени договори то може да се използва и прилага с комерсиална цел.

Издадения от съответната институция този патент е известен като Европейски, но имайте предвид, че в общността участват и други страни, които са подписали споразумението за териториален обхват в общността и на практика регистрирания Европейски патент има силата на правна защита и в тези страни въпреки, че не са част от Еврозоната. Това са:

 • Босна и Херцеговина;
 • Черна гора;
 • Камбоджа;
 • Мароко;
 • Република Молдова;
 • Тунис.

Когато решите да се възползвате от такъв тип патент не само таксите са определящи за да наемете представител, който да движи документално процеса. Определящо е да споделим, че има някои основни приоритети, които са водещи за това до можете да се възползвате от компетентни услуги, които да гарантира 100 % успеваемост.

Какво представлява процедурата по издаване на Европейски патент?

заявлениеПодаването на заявка е първата стъпка. Разбира се, че няма как да подготвите сами целия пакет от изискуеми документи, които следва да се представят в Европейската комисия за издаване на патенти. Приоритетно в случая е това да се възползвате от опитни юристи, които са напълно наясно с процедурата и ще кажат пълно съдействие при подготовката на заявката както и самото ѝ подаване в Европейското патентно ведомство.

А самата заявка се състои от:

 • Искане за издаване на патент с обхват общността и членуващите в нея страни;
 • Детайлно описание на изобретението и неговите предимства;
 • Има ли патентни претенции от други лица към това изобретение;
 • Представяне на чертежи и доказателства за това, че същото е ваша собственост;
 • Реферат, ако е приложим за съответното изобретение.

Тарифите за подаването на заявки възлизат средно на 1500 евро. Разбира се  в тази цена не са включени тарифи на адвоката за изготвяне на пакета от документи и представителство. При договаряне на условията с консултантската фирма, която наемате е добре да уточните точната крайна сума за да няма изненади.

Годишни такси

Имайте предвид, че според вида на изобретеното, което ще регистрирате имате и абонаментни годишни такси, които се заплащат. Идеята е клиенте  да бъде улеснен и да възложи на патентния адвокат всички онези задачи и отговорности, които се отнасят именно до това да се проследяват срокове на валидност, защита при нарушени права, както и периоди на заплащане на годишната такса.

Може би е стресиращо за някои изобретатели да разберат, че за 20 годишен патент дължат 170000 евро разходи зарегистриране и поддържан на европейски патент. Но на фона на дивидентите, от които ще се възползвате сами ще установите колко важно и приоритетно е да разчитате на такива услуги.