подмяна на водомери

Как се избира фирма за подмяна на водомери?

Необходимостта от подмяна на водомери е неизбежен момент особено в случай на възникнал дефект и неточно отчитане на реалните показания. Има много лицензирани фирми, които предоставят такива услуги и когато настъпи момента, и вие да се възползвате от тях е необходимо да се вземат под внимание някои наистина важни неща. Те са свързани преди всичко с това да се подходи професионално и съобразно изискванията на доставчика на водния ресурс. За да са коректните сметките за вода, които ще заплащате е очевидно, че отчитащия апарат следва да покрива критериите на фирмата доставчик.

В какво се състои работата на специалистите по смяна на водомери?

Самата физическа подмяна е рутинна процедура, която наистина не е кой знае колко сложна ща се отнася именно до това да се подсигурят по-добри условия за прецизно свършена работа. Важен е начина на провеждане на заданието и спазването на регламенти, които са свързани с:

 • Анализ на проблема;
 • Причини за смяна на водомера;
 • Избор на нов измервателен уред, който да гарантира прецизност и точност при работа;
 • Утвърденост на видовете водомери, които биха могли да заменят стария;
 • Точно прилагане на процедурата за провеждане на ремонт и други.

Разбира се, че лицензираните фирми са тези, които са абсолютно наясно с това какво реално предстои да бъде извършено що се отнася именно до реализиране на услугата. Всеки екип преминава през обучителен етап, в който точно и коректно се спазват всички правила, които имат отношение към физическата подмяна на апарата за измерване на разхода на вода както и изготвянето на изискуемата документация.

За клиентите е особено важно да знаят, че когато става въпрос именно за такъв вид дейности то техните ангажименти са сведени до минимум. На практика е достатъчно едно телефонно обаждане, в което да се изяснят точния ден и час, в които екипа ще ви посети за извършване на услугата.

Скъпо ли ще ви струва?

фирма за подмяна на водомериВодопроводните услуги и тарифите, по които клиентите заплащат съответните тарифи се характеризират с това, че са наистина приемливи както като качество така и цена. При използването на услуги на фирми за подмяна на водомери имайте предвид, че има базови тарифи, по които се работи. Те зависят от:

 • Вид на водомера;
 • Сложност и трудна достъпност до стария измервателен уред;
 • Необходимост от допълнителни ремонти, свързани с ВиК инсталацията в близост до водомера, например смяна на спирателен кран;
 • Дали водомера е с дистанционно отчитане или аналогов.

Разбираемо е да има разлики в цените, тъй като всеки тип услуга се тарифира според типа на нейното изпълнение както и това колко време ще отнеме на оператора, когато става въпрос за осигуряване на качествена услуга. Изборът на екип е ваш като единственото условие е да бъде лицензиран в провеждането на такива мероприятия.

Съществено е да се спази точната процедура и с оглед на това да се подобрят условията за ефективно, сигурно и качествено изпълнение на поставената задача.

Какво включва услугата?

Също важен въпрос, който вълнува потребителите. Интересно е да се вземат под внимание всички онези аспекти и особености, които са пряко ангажирани и свързани с това да се приложат строги правила за извършване на коректни действия. Имайте предвид, че самата услуга, която се предоставя като опция от лицензираните оператори включва:

 • Спиране на водата;
 • Демонтаж;
 • Смяна на фитинги и други връзки;
 • Монтаж на нов водомер;
 • Изготвяне на ППП за извършената услуга;
 • Тестване;
 • Пломбиране;
 • Узаконяване.

При нормална работа без нужда от извършване на други ремонти процедурата трае не повече от 30 минути. Качеството на новото измервателно устройство и извършената манипулация се фиксират в договор, който е вашата гаранция, че при необходимост ще бъде отстранена повредата, ако такава настъпи.