водомер

За удобствата от използването на водомер с дистанционно отчитане

Водомерите с дистанционно отчитане навлизат с бързи темпове. Те се препоръчват от доставчиците на вода предвид удобствата, които предоставят. Малко по-специфична е инсталацията им предвид това, че при тях има радиопредавател освен самото измервателно устройство. Това обаче не бива да ви притеснява, тъй като водопроводните лицензирани фирма преминават съответното обучение и така могат да предоставят една доста приемлива като качество и стойност услуга за монтаж на с дистанционно отчитане водомер. Има доста причини да се предприемат действия, които са свързани именно с подмяната на аналогов с дистанционно отчитане водомер. за тях и принципите на извършване на услугата ще ви разкажем днес.

Защо се сменя обикновения уред с електронен?

Иновациите във ВиК сектора са факт. Разбира се, че когато ви предстои да се вземат под внимание различни формули за подобряване условията за отчитане на разхода на вода е добре да се търси такава, която е по-икономична. Специфичното в случа е това, че става въпрос преди всичко за:

 • Пестене на време;
 • Няма нужда да се ангажирате с осигуряване на достъп на инкасатора до водомера ви;
 • Гарантира се абсолютно точно и коректно отчитане;
 • Осигуряват се много добри условия за контрол на водомера.

Изключително важно е да се вземат под внимание всички обстоятелства, които са определящи за това да бъде ефективно, удобно и сигурно извършването на отчитането на разхода на вода на домакинството. Безспорно това са важни уреди, които преди всичко трябва да работят коректно и сигурно. Като по-добра алтернатива се приемат тези измервателни устройства, тъй както вече стана ясно, че са с потенциал да осигурят коректно подаване на информацията до финансовия отдел на дружеството доставчик. По този начин се избягват неточности и грешки, които в последствие се отразяват и на сметките, които заплащате.

Специфика на инсталация

радиопредавателКасае се за електронен водомер с радиопредавател. Разбира се и тук има връзка като при обикновения с входа на тръбите, през които преминава водата. Има доста детайли, от които си струва да се възползвате предвид това, че наистина има доста акценти, които се дефинират като задължителни процедури. При извършването на монтаж на водомер с дистанционно отчитане е необходимо да имате предвид, че процедурата преминава през следните етапи:

 • Спиране на водоподаването;
 • Демонтиране на стария;
 • Изчистване на тръбите от налепи и варовик;
 • Изготвяне на протокол с опис на показанията и номер на пломбата;
 • Монтиране на новия водомер;
 • Монтиране на радиопредавателя;
 • Извършване на тестов пуск за да се установи дали устройствата работят прецизно;
 • Пломбиране;
 • Узаконяване;
 • Издаване на гаранции за уредите и труда.

Един такъв уред може да ви служи повече от 15 години. Разбира се има опции за поява на дефект и те могат да бъдат отстранени с ремонт на водомера или неговата подмяна. Имайте предвид, че предвид това, че става въпрос за една по-специфична услуга, от която си струва да се възползвате е логично да се потърси правилното решение за избор на професионален екип.

Все повече утвърдени фирми от сектора преминават през етапите за обучение на инсталация на водомери с дистанционно отчитане. Това преди всичко се характеризира с подобряване квалификацията и условията за качествено извършване на услугата.

Условия за наемане на водопроводчик

Няколко са важните неща, които трябва да знаете що се отнася именно до наемането на водопроводчици с дистанционно отчитане. Те са свързани с:

 • Компетентност на водопроводчиците;
 • Лицензиране на фирмата от доставчика на вода;
 • Издаване на гаранции за качество;
 • Спазване на процедурите за извършване на такива услуги;
 • Издаване на необходимите документи за провеждане на смяната и други.

Лицензираните фирми ви спестяват пари и време, защото както вече споделихме те са обучени и лицензирани в извършването на такива специализирани услуги.