интелектуална собственост

Съществено ли е да защитите марката си в ЕС?

Важно ли е да регистрирате търговска марка в Европейския съюз? Какви са ползите от това? Има ли по-високи дивиденти за притежателите на този вид интелектуална собственост. До колко е възможно да защитите бранда си? Това са въпроси, които вълнуват много предприемачи, които освен на територията на България проявяват интерес да представят своите услуги, стоки или продукти извън пределите на тази територия. Сигурно сте чували за марка на общността. Всъщност тук се имат предвид защитите, които си гарантирате на територията на Европейския съюз. Чрез подаване на заявка за регистрация в службата по интелектуална собственост EUIPO се предоставя на продукта, услугата или стоката защита на цялата територия на общността.

В какво се състои процедурата?

Основното предимства на регистрирането на марка на общността е териториалното ѝ действие. То се отнася преди всичко до това, че можете да разчитате на спазването на единни изисквания, които се отнасят именно до защитата на вашата интелектуална собственост на територията на страните членки. Особеното при този тип защита е, че не можете да избирате определени държави, в които да има обхват регистрацията на варка. Реално става въпрос за защита, която се базира на цялостен териториален обхват, отнасящ се за всички държави в общността.

За хората, които имат интерес да се разпрострат на европейските пазари и стоките им да бъдат разпознаваеми не е без значение дали ще имат регистрация на своята марка. Има случаи, в които се извършва търговска дейност в страни от общността, но няма защита на бранда. На практика това дава възможност на трети лица „ да присвоят“ чуждо лого, емблема или знак и да предлагат аналогични продукти с различно качество от това, което вие предлагате на пазара. Ето, че по този начин има риск от уронване на авторитета ви, което е показателно за необходимостта от спазването на процедурата, която е свързана с:

 • Подаване на заявка;
 • Спазване на сроковете за извършване на проверка;
 • Издаване на разрешение за защита на търговска марка;
 • Фиксиране на срокове за защита и други.

Имайте предвид, че са предвидени два начина да защита на марка на общността чрез подаване на заявление за директна регистрация или чрез подаване в СОИС  (заявка за международна регистрация на търговска марка).

Защо е важна проверката на формалностите?

маркаПреди да споделим кои са основните причини за извършването на проверка на формалностите що се отнася до подаването на заявка за регистриране на марка на общността ще изложим таксите, които следва да заплатите. Това са:

 • Държавна такса от 850 евро, която се отнася само до един клас стоки;
 • За всеки следващ се начисляват 50 евро такса и 150 евро за всеки клас продукти;
 • Други разходи, които се свързани с представителство или прилагане на консултантска услуга.

Да се върнем на проверката на формалностите и това кое прави процедурата важна. Основното, което следва да се има предвид в случая е това, че става въпрос за срок от 1 до 2 месеца, в който се извършва съответното проучване на допустимост на заявката. Тук са включени анализи на заявката, които се отнасят до:

 • Формат на съдържанието на заявката;
 • Заплащане на таксата;
 • Списък със стоките и услугите;
 • Анализ на знака на марката;
 • Акцентиране върху недостатъците и други.

В случай на наличие на констатирани грешки и недостатъци е добре да имате предвид, че този срок за анализ на формалностите може да бъде удължен. Затова има защо да се възползвате от адвокатски и консултантски услуги, които биха ви гарантирали свеждане до минимум на риска от това да бъдат установени някакви слабости по отношение на подаденета от вас заявка за регистрация за марка на общността.