курсове експресни

Законови разпоредби за провеждането на експресен шофьорски курс

Закона за Движение по пътищата, който е в основата на всеки един шофьорски курс позволява водачите да придобиват правоспособност за по-кратък срок. Това са така наречените индивидуални обучения и са доста полезни за кандидат курсисти, които реално не могат да се съобразят с графика, който е определен за груповите мероприятия. Безспорно този вид обучение си има своите предимства, но не са малко и недостатъците. Независимо обаче от това дали ще проведете експресен или редовен курс то имайте предвид, че автошколите и инструкторите задължително спазват регламентирания законов хорариум от часове, в зависимост от категорията шофьорски курс. Идеята на експресното вземане на материала е курсиста да спести най вече време, но не и да бъде намален броя на изискваните часове според Закона. Всеки един от курсовете може да бъде по индивидуален план. Тук идеята е да се съобрази автошколата с времето, с което разполага бъдещия курсист. Често такива кандидати учат или работят в чужбина и разполагат с малко време, в което да се върнат у нас и да могат да преминат шофьорското си обучение. в зависимост от изготвения вече график на инструктора имайте предвид, че в натоварен сезон едва ли ще можете да намерите обучаващ, който да е изцяло отдаден на вашето обучение. това на практика означава, че трябва да бъде пренастроен целия му график за да може да бъде поето вашето обучение. В крайна сметка, тъй като това е доста по-скъп от обичайния курс със сигурност ще намерите инструктор, който да се съгласи на вариант експресен шофьорски курс.експресен курс

Индивидуалната форма изисква на първо място да платите по-висока цена, освен това не си мислете, че инструктора ще направи компромис да намали часовете по теория и практика. Тъй като законодателя следи стриктно за изпълнението на всеки курс то с нарушаването на закона инструктора или автошколата рискуват да им бъде отнет лиценза, което на практика означава да останат без разрешително и работа. Поради това на  експресни шофьорски курсове се гледа със същата строгост както при редовно провеждащите се, което е отговорност не само към самото обучение и дейност, а и към курсиста, който желае да бъде проведено такова. Наистина предимството да преминете курса за десетина дни или малко повече дни е голямо, ако наистина не разполагате с време. Но всяка индивидуална форма автоматично повишава цената, което на практика не всеки курсист би могъл да си позволи. Повечето автошколи дават възможност за разсрочено плащане, но в случая на експресните индивидуални шофьорски курсове  това не винаги е приложимо като се има предвид краткия срок на провеждането на курса. Често индивидуалната форма се прилага за категориите В1 и В, но се дава възможност от Закона и при другите категории да си провеждат експресни курсове. Логично е човек да не може да влезе в графика на автошколите поради това, че времето, с което разполага е ограничено. Ако работите на смени и графика ви не съвпада с този на провеждането на курса в групово обучение със сигурност индивидуалната фирма е тази, която наистина е най-подходяща за вас. За записването на експресен курс представяте същите изисквани от закона документи, които представя и редовния курсист. Изискванията и условията за записване също са регламентирани и освен, че трябва да отговаряте на възрастовото ограничение според вида на категорията, задължително е изискването за образователен ценз, както и стаж за категориите, които изискват такъв.

Това, че курса е експресен по нищо не го различава от редовния. Само времето е определящо тук, а не броя на часовете, които следва да преминете теория и практика. Ако за категория В законодателя е определил 31 часа за практическия модул и 40 за теория, то и при експресното обучение задължително преминавате тези часове, без значение дали те ще са последователни за няколко дни или според графика, който индивидуално сте създали с инструктора. Несъмнено това право, което дава Закона на кандидат шофьорите определено се посреща с аплаузи, тъй като шанса да преминете обучение за кратък срок е определящо за вашата професия например или предстоящо пътуване. Затова ако сте взели решение да преминете експресен шофьорски курс първо се запознайте с изискванията за провеждането на редовния. Подгответе нужните документи и потърсете инструктор, който ще може да ви включи в графика си с вашето индивидуално обучение. това са първите неща, които да вземете предвид. Позаинтересувайте се и от това колко ще ви струва един такъв курс. Не се изненадвайте ако цената, която ще ви каже инструктора е по-висока от стандартния. Това е логично, тъй като реално той ще се наложи да работи извън регламентираното и работно време за да може да се съобрази с вашето разполагаемо време.

Тази форма на обучение е доста интензивна и препускането по целия материал, който трябва да преминете наистина може да доведе до съществени пропуски. Затова е важно да бъдете достатъчно концентрирани в часовете за да можете да се подготвите добре и това да се отрази на положителните резултати от изпитите. Вярно е, че шофьор не се става за няколко дни. Независимо от това, колко време е нужно за да преминете обучението е важно след като вземете книжка да прилагате Закона за движение по пътищата. Това гарантирашофьорски курсове много по-малко инциденти, на които сме ежедневно свидетели. Строгостта на законодателя по отношение на провеждането на шофьорските курсове наистина е голяма, но от това зависи реално какви водачи ще излязат на платното и как те ще успеят да се справят с екстремните ситуации на пътя.

Интензивното обучение дава предимство на едни, но пък е неподходящо за други, които са по-плахи в реакциите си имат нужда от повече време за да осмислят теоретичния модул, както и практическия. Затова внимателно преценете дали да се доверите на редовната форма на обучение или ще заложите на експресен шофьорски курс. Без значение за инструктора е всъщност кой от вариантите сте избрали, тъй като за обучаващия е важно да предаде качествено материала според законовите нормативи и да подготви отговорен и съвестен шофьор. Естествено е, че след всеки модул задължително се преминава и изпит пред контролни държавни органи, които проследяват дали експресния курс е дал съответните резултати. Пожелаваме ви успех!