курс категория b

Строг ли е закона по отношение на спазването на правилата за придобиване на категория В?

Последиците от пътните инциденти наистина могат да бъдат доста сериозни. Затова пред последните години освен високата конкуренция, която наблюдаваме в сектора с услугите за шофьорски курсове, има и тенденция към затягането на правилата за придобиване на свидетелство за правоуправление. Много сериозни се следят спазването на критериите за провеждане на шофьорските курсове в София и големите градове в страна, където се наблюдава и нелоялна конкуренция в сектора. С оглед на това да привличат повече клиенти не са малко автошкоите, които умишлено спестяват часове от задължителните хорариуми по кормуване и така могат да дадат оферта за по-изгодна цена. А всъщност специално за категория B София е добре да инвестирате много правилно във вашето обучение. Оказва се, че не цената е толкова важна, а качеството на провеждането на курса.

За да се запишете на курс в София за категория Б задължително се представят доказателства, които гарантират покриването на законовите изисквания за тази категория. И така на първо място имайте предвид, че няма как да се запишете на курс ако нямате навършени минимум 17 години и 9 месеца. Следващото условие, за което закона е изключително строг е наличието на образование – минимум основно. На трета позиция е представянето на медицинско свидетелство, което гарантира, че сте физически здрави и ползването на МПС няма да застраши останалите участници в движението.курс за шофьори

Категория B в София като ценови показател, който е добро съотношение между цена  и качество можете да намерите в порядъка 500-650 лева в зависимост от позициите на автошколата, опита на инструкторите, които провеждат съответните обучения, както и автомобилите, на които се извършват часовете по кормуване. Що се касае до фактическите правила за провеждането на шофьорския курс категория B за София, а и за цялата страна то те са в следния порядък:

  • Задължително се преминава теоретичен модул, в който курсистите обстойно се запознават с правилата за безопасно шофиране както и правилника за управление на МПС. Минимума, който всеки един кандидат-шофьор трябва да премине е от 40 учебни часа. Ако инструктора или пък самия курсист преценят, че има нужда от допълнителни часове то те се добавят към законоустановения.
  • Следващия модул е практиката. Тук минимума от часове по кормуване е 31, но често курсистите от София пожелават допълнителни, тъй като държат да получат максимално качествено и допринасящо за техните умения обучение.

За да сте сигурни зад волана и да придобиете нужните реакции и техники е добре да не подценявате на кой инструктор ще се доверите.