фризьор

Необходимо ли е счетоводство при упражняване на свободна професия?

Много хора не са наясно какво представляват свободните професии и какви са ангажиментите на хората, които ги упражняват по отношение на водене на финансова отчетност. В днешната тема ще засегнем именно въпроса, който се отнася до това какво всъщност представляват този тип дейности и какви осигуровки и данъци следва да се плащат. Накратко ще си говорим за счетоводство на свободни професии. Останете с нас за да си изясните какви са ползите от това да сте фриилансър или самоосигуряващо се лице.

Кои лица се определят като такива, упражняващи свободни професии?

Списъка с професии, които влизат в тази категория всъщност не са малко. Става въпрос за такива експерти, които предоставят даден вид услуга. Такива са:

 • Счетоводители;
 • Одитори;
 • Консултанти;
 • Адвокати;
 • Нотариуси;
 • Частни съдебни изпълнители;
 • Занаятчии;
 • Медицински специалисти;
 • Преводачи;
 • Архитекти;
 • Технически ръководители;
 • Хора на изкуството и науката;
 • Творци;
 • Застрахователни агенти и други.

Това, което обединява този вид професии, че се касае за физически лица, които не са регистрирани като еднолични търговци, самоосигуряват се и осъществяват дейност за собствена сметка. Що се отнася до класификацията при този вид дейности имайте предвид, че става въпрос за такива дейности, които се разделят на три главни групи. Това са:

 • Дейности, при които се изисква предварителен регистрация. Тук попадат счетоводители, нотариуси, одитори и други лица, които предоставят даден вид административна услуга;
 • Дейности, които се облагат с патентен данък. Това са фризьори, козметици, дърводелци и други занаяти;
 • Други. В тази категория попадат дейци на културата и образованието, журналисти и други.

Сама по себе си регистрацията като лице, упражняващо свободна професия или популярно още като фриилансър е физическо лице, което е специалист и се дефинира като такова в Агенцията по вписванията, в НАП или в общината в случай, че дейността е патентна. Това, което е необходимо да имате предвид е, че самата дейност се регистрира в НАП до седем дни от началото на започване на дейността.

Как се извършва регистрацията?

адвокатиРазбира се, че като всеки друг тип дейност и вие имате нужда от счетоводител, който да води финансовата ви отчетност. В случай, че вече имате яснота на коя счетоводна къща ще се доверите то определено си струва да се възползвате и от услугата, която се отнася до регистрирането ви в Агенцията по вписвания.

Процеса на регистриране стартира с подаване на заявление за издаване на БУЛСТАТ номер. Самото заявление може да се подаде на гише или онлайн с помощта на електронен подпис. Има възможност заявлението да се подаде и чрез пълномощник. Що се отнася до документите, които следва да бъдат подадени със заявлението то това са:

 • Лична карта;
 • Попълване на заявление за регистрация по образец;
 • Декларация за истинността на посочените обстоятелства;
 • Платежно за платена такса от 10 лв. Можете да заплатите и онлайн чрез системата за електронни услуги;
 • Документ, който показва правото ви да упражнявате съответния тип професия. Това може да бъде диплом, сертификат или друго удостоверение.

Още в момента на подаване на заявлението получавате идентификационен код.

Осигуровки и данъци

След като сте се регистрирали като лице със свободна професия е необходимо да се регистрирате и в НАП. Подава се декларация ОКД 5 или декларация за самоосигуряващо се лице от датата, която е определена като такава за започване на дейността. Обикновено регистрацията в НАП е датата преди издаването на първата фактура.

След като вече имате направена регистрация по Булстат в офис на НАП или чрез платформата може да бъде подадена декларация, в която се описва и върху какъв осигурителен доход ще се осигурявате. Опциите са от 610 до 3000 лв.

Необходимите документи включват:

 • Лична карта;
 • Декларация за самоосигуряващо се лице.

Имайте предвид, че разходите за дейността ви както и всички дължими осигуровки са за ваша сметка. В случай, че сте регистрирани като лица, упражняващи свободна професия то не можете да бъдете регистрирани като юридически лица.

По отношение на дължимите данъци имайте предвид, че за всеки тип дейност те са различни. При тези, които са тип патентни се заплаща патентен данък по Закона за местните данъци и такси. Когато се плаща патентен данък то се изключва заплащане на налози по ЗДДФЛ.

Лицата, упражняващи свободни професии подават годишна данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Размера на данъка е 10 % върху годишната данъчна основа като се приспадат съответните нормативно признати разходи.

Възможност се дава лицата, упражняващи свободни професии да назначават служители както на трудов така и на граждански договор. Друг важен момент е, че не са задължени лицата, упражняващи свободни професии да имат фискално устройство. Те издават друг документ за отчитане на приходите като квитанции, ордери, фактури.

Преди да стартирате дейност е добре да си изясните всички аспекти, които касаят вашата свободна професия. За целта е добре да използвате услугите на счетоводител.