детски мебели

Законите, по които се изработват детските мебели

Разбира се, че има правила, по които се създава проект както и обзавеждане, предназначено за най-малките. Когато се говори за деца при всички случаи стандартите за качество са повишени. Това е вид гарантиране на безопасността при употреба на елементите както и намаляване на риска за нараняване поради невнимание. Какви са критериите, на които следва да отговарят детските мебели и спазват ли се от българските производители?

Мебели, изработени по висок стандарт

От както сме член на Европейската общност непрекъснато се говори за повишаването на качеството. Непрекъснатия контрол от страна на съответните комисии създават ред норми, по които задължително трябва да бъдат изработвани определени детски мебели. Сигурно не знаете, но не допустимо влагането на лепила, които съдържат алергени и могат да причинят задушаване на детето. Сглобяването на легла, гардероби и всякакви други мебели се извършва само и единствено с утвърдените крепежи.Комплект за детска стая

Сред допълнителните изисквания, които се въвеждат към фирмите производители на детски мебели са и следните правила:

  • Използване на естествени суровини и материали;
  • Влаганите оцветители да не бъдат излъчватели на миризми както и други задушаващи и вредящи на здравето на децата елементи;
  • Да не се използват механизми, които при ползване биха причинили сериозни травми;
  • Стабилността на мебелите да бъде проверена и доказана съобразно различни прилагани тестове;
  • Да бъдат ясно описани монтажните и стабилизиращите процеси, които да помогнат на родителите да осигурят оптимално стабилен вариант при инсталиране на обзавеждането;
  • Всички ръбове и остри части да бъдат обезопасени.

В зависимост от това каква е възрастта на обичайните малки обитатели и ползватели на обзавеждането наистина е важно при покупка на мебели да се съобразите със сертификатите и поетата отговорност от страна на производителя спрямо нивото на безопасност, което се гарантира.

Не се говори за закони, а най вече за препоръки, сертифициране на определени продукти и доказване на техния висок стандарт за качество, който може да бъде гаранция за тяхната безопасност.